Модул за измерване на купчина за зареждане с променлив ток