DC вграден модул за измерване на електрическа енергия