Модул за измерване на купчина за зареждане с постоянен ток